สไลด์การบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดาต้า คิวบ์ได้รับโอกาสไปบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ท่านใดสนใจสไลด์การบรรยายดูได้จากรูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ

หนังสือ Introduction to Data Mining Techniques (ภาษาไทย)

IMG_20150524_095848

ย้อนหลังไปเมื่อ 12 ปีก่อน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค ดาต้า ไมน์นิง (data mining) ยังรู้จักกันในวงแคบส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาปริญญาโทและเอกที่สนใจทำงานวิจัยทางด้านนี้ ผมเองเริ่มต้นรู้จักกับดาต้า ไมน์นิงเมื่อประมาณ 12 ปีก่อนเช่นกัน ในสมัยที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีตัวเล็กๆ ในห้องปฏิบัติการวิจัยการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Knowledge Discovery Laboratory) ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความสนใจของผู้คนต่างๆ ในเรื่องดาต้า ไมน์นิงอย่างมากมาย ตั้งแต่ตอนแรกที่ความสนใจจะอยู่ในวงแคบดังที่ได้กล่าวมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันที่มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้าง เช่น บริษัทเอกชนหรือธนาคารต่างๆ เริ่มให้ความสนใจนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิงไปใช้งานกันมากขึ้นหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มจัดให้การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับชั้นปริญญาตรี จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านดาต้า ไมน์นิงทำให้ผมคิดอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มที่เกี่ยวกับการแนะนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาต้า ไมน์นิงเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจขึ้นมาและนั่นเองคือที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า An Introduction to Data Mining Techniques ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ผมจะแสดงหลักการทำงานของวิธีการต่างๆ ทางด้านดาต้า ไมน์นิงไม่ว่าจะเป็น การหากฏความสัมพันธ์ (association rules discovery) การแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering) และ การจำแนกประเภทข้อมูล (classification) พร้อมทั้งตัวอย่างการทำงานของวิธีการเหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง

หนังสือเล่มนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าผมไม่ได้เรียนรู้ Data Mining จาก

 • รศ.ดร. กฤษณะ ไวยมัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร. สุภาวดี อิงศรีสว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ. ดร. นิค เซอร์โคน (Nick Cercone) มหาวิทยาลัย ยอร์ค (York University) ประเทศแคนาดา

ดูตัวอย่างหนังสือได้จากที่นี่ครับ หนังสือราคาเล่มละ 400 บาทรวมค่าจัดส่งแล้วครับ ^^

Continue reading

สรุปหัวข้อ Retail Analytics จาก Deloitte

ในปัจจุบันข้อมูลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างมากและรวดเร็วจนทำให้เกิดคำว่า Big Data ขึ้นมา เมื่อปี 2017 บริษัท Deloitte The Netherlands ได้นำเสนอรูปด้านล่างที่แสดงการได้ข้อมูลต่างๆ จากลูกค้า

ดูสรุปได้จากภาพด้านล่างนี้ครับ เมื่อกดที่ภาพจะได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นครับ

บริษัทจะได้รับข้อมูลตามลำดับดังนี้

 • เมื่อลูกค้าชำระเงินที่แคชเชียร์ ร้านค้าจะได้ข้อมูลการซื้อสินค้า (Market basket) ซึ่งจะรู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไร จำนวนสินค้า ราคาสินค้า วันและเวลาที่ซื้อสินค้า
 • เมื่อลูกค้ามีบัตรสมาชิก (Loyalty cards) สิ่งที่ร้านค้าจะได้เพิ่มเติมคือข้อมูลเชิงประชากร (Customer demographics) ของลูกค้า เช่น เพศ อายุ รายได้
 • เมื่อบริษัทได้ข้อมูล social media ของลูกค้า ร้านค้าจะได้ข้อมูลเครือข่าย (Social networks) ของลูกค้าคนนั้นมาด้วย
 • เมื่อลูกค้าใช้การแสกนราคาสินค้าจะทำให้ร้านค้าได้ข้อมูลลำดับการซื้อสินค้า (order of shopping)
 • ในกรณีที่ร้านค้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ Beacons ต่างๆ ไว้ บริษัทจะทราบข้อมูลเส้นทางการเดินเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน (In-store movements)
 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์จะทำให้ร้านค้าทราบพฤติกรรมทางออนไลน์ของลูกค้า (on-line behavior) เพิ่มเติม
 • ในกรณีที่ร้านค้ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือกล้องวิดีโอไว้จะทำให้ทราบว่าความหนาแน่นของการเข้าชมร้าน (In-store traffic) ในช่วงเวลาต่างๆ ได้เพิ่มเติม
 • ในกรณีที่มีการใช้งาน Mobile Wallet จะทำร้านค้าสามารถทราบได้ว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านอื่นใดบ้าง (Cross-store behavior) ปริมาณมากน้อย ความถี่เท่าไร

จากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในแง่ต่างๆ ได้ โดยรายงานนี้สรุปแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในร้านค้าปลีก (retail) ไว้ดังนี้

 • Customer Segmentation เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความคล้ายคลึงกันในด้านต่างๆ เช่น พฤติกรรมการใช้บริการ หรือ สถานที่ตั้ง หรือ ช่วงอายุ การแบ่งกลุ่มนี้จะทำให้บริษัทเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะพบลูกค้า กลุ่มดังนี้
  • ลูกค้ากลุ่มที่ชอบซื้อสินค้าที่ลดราคา
  • ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าที่วางจำหน่ายใหม่
  • ลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้าประเภทอาหารอย่างเดียว
 • Cross Selling/Recommendation เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าและแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องและคาดว่าลูกค้าจะซื้อเพิ่มไปด้วย
 • Campaign/ Promotion Effectiveness Analysis หลังจากที่ได้มีการจัดโปรโมชันหรือแคมเปญเสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทควรทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตอบรับโปรโมชันในช่องทาง (channel) ต่างๆ หรือสาขาต่างๆ เพื่อให้เข้าใจสาเหตุที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งอาจจะมีคำถามดังนี้
  • การสื่อสารทางช่องทางใดที่ทำให้ลูกค้ารับรู้มากที่สุด หรือ ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้ามากที่สุด
  • สาขาใดที่ทำยอดจำหน่ายได้มากที่สุด หรือน้อยที่สุด
  • การทำโปรโมชันหรือแคมเปญนี้กำไรหรือขาดทุน
 • Customer Lifetime Value (CLV) เนื่องจากว่าลูกค้าแต่ละรายสร้างมูลค่าให้กับบริษัทต่างกัน การทำ CLV เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าคนไหนที่เป็นลูกค้าที่ดีสำหรับบริษัท การคำนวณCLV อาจจะคำนวณจากมูลค่าที่ลูกค้าใช้บริการไป (Historical Lifetime Value) หรือ สร้างโมเดล (model) เพื่อคาดการณ์CLV ในอนาคต(Predicted Lifetime Value) ก็ได้
 • Customer Churn Prediction เป็นการสร้างโมเดลเพื่อคาดการณ์ว่าลูกค้าคนใดบ้างที่มีโอกาสไม่กลับมาซื้อสินค้าอีก(churn) หลังจากที่ทราบผลการคาดการณ์แล้วอาจจะต้องพิจารณาค่าCLV เพิ่มเติมเพื่อดูว่าควรจะดำเนินการกับลูกค้าต่างๆ อย่างไร เช่น ลูกค้าที่มีค่า CLV สูงอาจจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าลูกค้าที่มีค่าCLV น้อยกว่า
 • Target Marketing/Response Modeling ในการนำเสนอโปรโมชันหรือแคมเปญต่างๆ บริษัทควรจะเลือกที่จะส่งไปยังลูกค้าที่สนใจโปรโมชันหรือแคมเปญนั้นเพื่อช่วยลดต้นทุนและไม่ทำให้ลูกค้ารำคาญ การทำเช่นนี้อาจจะทำได้โดยการพิจารณาพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ผ่านมา
 • Store Segmentation เป็นการจัดกลุ่มสาขาตามข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของสินค้าที่ขายได้ ลักษณะของลูกค้า ทำเลที่ตั้ง เช่น ห่างจากตลาดเป็นระยะทางเท่าใด ห่างจากโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าใด
 • Demand Forecasting เป็นการคาดการณ์ยอดจำหน่ายสินค้าแต่ละประเภทโดยการดูจากพฤติกรรมของข้อมูลในอดีต โดยการใช้ตัวแปรต่างๆ เช่น ยอดขาย สภาพแวดล้อม วันและเวลาต่างๆ 
 • Category Management เป็นการจัดการประเภทของสินค้าให้เหมาะสม ถ้ามีสินค้าที่ไม่หลากหลายอาจจะทำให้ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ถ้ามีสินค้าหลากหลายมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาการแข่งกันเองของสินค้า (cannibalization)
 • Channel Profitability การขายสินค้านั้นมีการจำหน่ายได้หลายช่องทางและแต่ละช่องทางก็สร้างรายได้ที่ต่างกันไป การวิเคราะห์ลักษณะนี้เป็นการสรุปว่าช่องทางใดบ้างที่สร้างรายได้ให้และรายได้มากน้อยเพียงใด
 • Product – Channel Affinity สินค้าบางประเภทจำหน่ายได้ดีในบางช่องทาง การวิเคราะห์ในลักษณะนี้เพื่อทำการหาความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางการจัดจำหน่ายและสินค้า เพื่อหาว่าสินค้าใดควรจะจำหน่ายในช่องทางใด
 • Product – Store Affinity มีลักษณะคล้ายกันกับ Product – Channel Affinityแต่เปลี่ยนเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสาขาที่จำหน่ายและสินค้า เพื่อหาว่าสินค้าใดควรจะจำหน่ายในสาขาใดบ้าง
 • Vendor Performance Analysis เป็นการวิเคราะห์ผู้ขาย(Vendor) ในมุมมองต่างๆ และอาจจะนำไปกำหนดเกรดให้กับผู้ขายต่างๆ ได้ การวิเคราะห์ลักษณะนี้ใช้ข้อมูลหลายประเภท เช่น 
  • ค่าใช้จ่าย (cost)
  • ระยะเวลาการจัดส่ง (delivery time)
  • จำนวนสินค้าและความหลากหลายของสินค้าที่ส่ง
  • เครดิตการชำระเงิน

สัมมนาพิเศษ FREE เรื่อง “Real-time Analytics with RapidMiner & Spotfire”

หัวข้อการสัมมนา

 • Registration
 • Overview
  • Introduction to Big Data Analytics
  • Ecosystem of Big Data Analytics & how is it important in your Industry Revolution 4.0 (IR 4.0) journey
  • Learn how to utilize data to bring value as part of your IR 4.0 journey
  • The rising tide of Cloud
 • Coffee Break
 • Big Data Analytics in IR 4.0
 • Typical Predictive Analytics Use Cases for Manufacturing
 • Technical Demo on Manufacturing Use Case
 • Operationalizing Advanced Analytics
 • Ask our Data Science expert

กำหนดการสัมมนา

 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
 • เวลา 09:00-13:00 (รวมอาหารว่างและกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์)
 • โรงแรม AETAS Lumpini สถานีรถไฟฟ้า MRT ลุมพินี (ประตู 1)

หมายเหตุ

 • หลังจากสำรองที่นั่งแล้วทางบริษัทขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติม contact@quandatics.com หรือ chutimon@quandatics.com

การใช้ Auto Model ใน RapidMiner Studio 8.1

วันนี้ (07/02/2018) เมื่อช่วงเย็น RapidMiner ได้ปล่อยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studo 8.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดออกมาครับ ส่วนที่ดีมากๆ เลยสำหรับเวอร์ชันนี้คือ Auto Model ที่ทำให้เราสามารถรันโมเดล classification หลายๆ แบบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพ (performance) กันได้ครับ ลักษณะแบบนี้คล้ายๆ กับซอฟต์แวร์ Data Robot (ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก) ในบทความนี้ผมจะแสดงวิธีการใช้งาน Auto Model เพื่อสร้างโมเดลที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง Churn Prediction หรือการคาดการณ์ว่าลูกค้าคนใดบ้างจะเลิกใช้บริการของเราบ้าง โดยข้อมูลมาจากหลักสูตร RapidMiner & DataScience: Foundations & Advance

เริ่มต้นเรามาดูข้อมูลของเราก่อนดีกว่าครับว่าคืออะไรและมีแอตทริบิวต์หรือตัวแปรอะไรบ้าง

Screen Shot 2561-02-08 at 1.23.12 AM

Screen Shot 2561-02-08 at 1.23.39 AM

ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างเป็นการเก็บข้อมูลการใช้งาน app บนมือถือว่าผู้ใช้แต่ละคนใช้งานอยู่หรือไม่ และเวลาซื้อสินค้าใน app ใช้จ่ายด้วยวิธีการแบบไหน จากทั้ง 2 รูปด้านบนมีแอตทริบิวต์ดังนี้ครับ

 • CustomerId รหัสของลูกค้าแต่ละราย แอตทริบิวต์นี้กำหนด role ให้เป็น ID เพื่อไม่ให้นำไปสร้างโมเดลด้วย
 • Churn แอตทริบิวต์ที่บอกว่าลูกค้ายกเลิกการใข้บริการ (churn) หรือยังใช้บริการอยู่ (loyal) แอตทริบิวต์นี้กำหนด role ให้เป็น label ซึ่งเป็นคำตอบที่เราต้องการ predict
 • Firstname ชื่อของลูกค้าแต่ละราย
 • Gender เพศของลูกค้าแต่ละราย
 • sum(TransactionValue) ค่าใช้จ่ายรวมของลูกค้าแต่ละราย
 • average(TransactionValue) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของลูกค้าแต่ละราย
 • PreferedPaymentMethod วิธีการชำระเงินที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด
 • LastTransaction วันที่ใช้งานล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย
 • TotalCount จำนวนครั้ง (transaction) ที่ใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
 • Payments with cash จำนวน % ที่ลูกค้าชำระเงินด้วยเงินสด
 • Payments with cheque จำนวน % ที่ลูกค้าชำระเงินด้วยเช็ค
 • Payments with credit card จำนวน % ที่ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 • Age อายุของลูกค้าแต่ละราย
 • PostalCode รหัสไปรษณีย์ของลูกค้าแต่ละราย

Continue reading

แจกฟรีสไลด์ส่วนการจัดการข้อมูลด้วย R จากการอบรม Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio

สไลด์เรื่องการจัดการข้อมูลด้วย R จากการอบรม Advanced Predictive Modeling with R & RapidMiner Studio โดยมีหัวข้อดังนี้

 • แนะนำ R และ RStudio
 • โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานใน R
 • การอ่านไฟล์ข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมภาษา R เบื้องต้น
  • การเลือกเงื่อนไข (IF)
  • การวนรอบ (loop)
  • การเขียนฟังก์ชัน
 • การสร้างกราฟด้วย R เบื้องต้น
 • การสร้างโมเดล classification ด้วย R เบื้องต้น
 • การติดตั้ง R Extension ใน RapidMiner เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้

Screen Shot 2561-02-03 at 1.21.19 PM

ท่านใดสนใจดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่เลยครับ

แจกหนังสือ Introduction to Business Analytics with RapidMiner ฟรีแบบ PDF

เนื่องในวันแม่แห่งชาติปี 2560 ดาต้า คิวบ์ขอแจกหนังสือ Introduction to Business Analytics with RapidMiner ฟรีแบบ PDF

Screen Shot 2560-08-11 at 10.29.14 PM

ท่านใดสนใจรบกวนทำตามขั้นตอนนี้ครับ

 1. เพิ่มดาต้า คิวบ์เป็นเพื่อนใน LINE โดยค้นหาคำว่า @datacube
 2. หลังจากนั้นในช่อง chat ให้พิมพ์คำว่า free ebook แล้วจะมี link ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF นะครับ

สไลด์บางส่วนจากการอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 7

ตัวอย่างสไลด์การอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 7 รุ่นที่ 17 ครับ ท่านใดสนใจดูรายละเอียดการอบรมรุ่นถัดไปได้ที่ http://dataminingtrend.com/2014/training/rapidminer-training-18/

แจกฟรี E-book บน Ookbee เรื่อง An Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย)

IMG_25600413_103410

เนื่องในวันครูแห่งชาติปี 2019 ดาค้า คิวบ์ขอมอง E-book เรื่อง An Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย) ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้ใน App Ookbee

สารบัญ

 • บทที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค ดาต้า ไมน์นิง (Data Mining)
  • 1.1 แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิง (Data Mining)
   • ความหมายของดาต้า ไมน์นิง
   • การประยุกต์ใช้งานดาต้า ไมน์นิง
  • 1.2 ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
   • ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (structured data)
   • ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured data)
  • 1.3 เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยดาต้า ไมน์นิง
   • เทคนิคการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (unsupervised learning)
   • เทคนิคการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning)
 • บทที่ 2 การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rules)
  • กฎความสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้งาน
  • เทคนิคในการหากฎความสัมพันธ์ด้วยวิธี Apriori
 • บทที่ 3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Clustering)
  • การแบ่งกลุ่มข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
  • การหาระยะห่างระหว่างข้อมูล (distance function)
  • เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธี K-Means
  • เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธี Agglomerative Clustering
 • บทที่ 4 การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification)
  • การจำแนกประเภทข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
  • ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกประเภทข้อมูล
  • การแบ่งข้อมูลเพื่อการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกประเภทข้อมูล
  • เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Decision Tree
  • เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Naive Bayes
  • เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี K-Nearest Neighbors (K-NN)
  • เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธี Neural Network
 • บทที่ 5 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยCRISP-DM
  • แนะนำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล CRISP-DM
   • Business Understanding
   • Data Understanding
   • Data Preparation
   • Modeling
   • Evaluation
   • Deployment
  • ตัวอย่างการใช้งาน CRISP-DM ในการแนะนำสาขาวิชาให้กับนักศึกษา

ท่านใดสนใจรบกวนกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างได้เลยครับ


หมายเหตุ เนื่องจากโปรโมชันนี้มีจำนวนจำกัดหลังจากได้รับ Promotion Code แล้วกรุณากรอกทันทีครับ ไม่เช่นนั้นอาจจะหมดก่อนครับ

ส่วนท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบเล่ม (hard copy) สามารถสั่งจองได้ที่หน้า “An Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย)” ครับ

สไลด์การบรรยายในงาน Big Data Analytics Tokyo 2017

16648985_10211455645409453_2225749924461860042_n

งาน Big Data Analytics Tokyo 2017 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์มีการบรรยายที่น่าสนใจหลายงานครับ สามารถดาวน์โหลดสไลด์การบรรยายบางส่วนได้ดังนี้ครับ

 • Building Innovation Ecosystems: What Can Tokyo Learn from Cambridge? โดย Tim Rowe [slides] [Synopsis]
 • A Behind-the-Scenes Peek of an Analytics Startup โดย Takafumi Kusano [slides] [Synopsis]
 • The New Vanguard for Business Connectivity, Design, and the Internet of Things โดย David Rose  [slides] [Synopsis]
 • Encoding Discourse: Novel Interfaces for Collaborative Decision-making โดย Ira Winder [slides] [Synopsis]
 • Uncovering Team Performance Dynamics with Data & Analytics in Complex Engineering Projects โดย Dai Ike [slides] [Synopsis]
 • The Dirty Little Secret of Enterprise Data โดย Andy Palmer [slides]  [Synopsis]
 • Anomaly Detection with Deep Learning: Finding the Needle in the Haystack in the Enterprise โดย Adam Gibson [slides] [Synopsis]
 • From BI to Predictive Analytics: Should You Bring an Umbrella if Rain is Predicted? โดย Ingo Mierswa  [slides] [Synopsis]
 • The Investor’s View of Emerging Data Marketspace in Japan and the U.S. โดย Jonathan Epstein [slides] [Synopsis]
 • Artificial Intelligence Sparks the Fourth Industrial Revolution โดย Daniel Pitchford และ Clint Wheelock [slides] [Synopsis]
 • Data Science Initiatives at a FinTech Company โดย Tetsuro Ito [slides] [Synopsis]
 • ConceptNet: Teaching Machines Common Sense โดย Catherine Havasi, Ph.D. [slides] [Synopsis]
 • The Key Role Threat Intelligence Can Play in Your Security Strategy โดย Christopher Ahlberg [slides] [Synopsis]
 • Escaping ETL: The Journey to Information at the Speed of Thought โดย Nenshad Bardoliwalla [slides] [Synopsis]
 • Closing Keynote: Big Data Outlook for 2017 And Why You Should Care โดย Meri Rosich Ph.D. [slides] [Synopsis]

source: http://www.bigdatacon.jp/en/

แจกฟรี E-book บน Ookbee เรื่อง Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6

ดาต้า คิวบ์แจก E-book ฟรี จำนวน 99 เล่ม ท่านใดสนใจ รบกวนกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่างเพื่อรับ Promotion Code และวิธีการกรอกเพื่อดาวน์โหลดฟรีใน Ookbee application ได้เลยครับ (Update 01/04/2017)

Capture356


หมายเหตุ เนื่องจากโปรโมชันนี้มีจำนวนจำกัดหลังจากได้รับ Promotion Code แล้วกรุณากรอกทันทีครับ ไม่เช่นนั้นอาจจะหมดก่อนครับ

ส่วนท่านใดต้องการหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบเล่ม (hard copy) สามารถสั่งจองได้ที่หน้า “สั่งจองหนังสือ Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6 (ฉบับภาษาไทย)” ครับ