ขั้นตอนการซื้อบัตรเข้าร่วมงานในกรณีที่ต้องรออนุมัติจากบริษัท

  1. ไปยังหน้าเว็บ https://www.eventpop.me/e/3590 แล้วเลือกเมนู Buy Tickets

Screen Shot 2561-05-28 at 2.09.32 AM

2. เลือกหัวข้อการอบรม (workshop) ที่ต้องการเข้าร่วมโดยการเลือกจำนวนบัตรด้านขวามือ จากในตัวอย่างเลือกซื้อ 2 หัวข้อ โดยหัวข้อละ 1 ใบ หลังจากนั้นเลือกเมนู Buy Tickets

หมายเหตุ รูปเป็นเพียงตัวอย่าง กรุณาวันที่อบรมเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกันครับ

Screen Shot 2561-05-28 at 2.09.48 AM

3. เข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ซื้อบัตรตามรูปด้านล่าง

Screen Shot 2561-05-28 at 2.10.03 AM

4. กรอกรายละเอียดของผู้ซื้อบัตรและเลือก Bank Transfer ในส่วนของ Choose Payment Method
(ต้องชำระเงินภายในระยะเวลา15 วันก่อนที่บัตรจะหมดอายุแล้วกลับคืนสู่ระบบ) โดยสามารถโอนเงินเข้ามาได้ 4 บัญชี คือ

  • ธนาคารกรุงเทพ
  • ธนาคารทหารไทย
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์

Screen Shot 2561-05-28 at 2.10.17 AM

5. เลือกเมนู Has Withholding Tax เป็น 3% เพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย และเมนู I would like a Tax Invoice or Receipt เพื่อขอรับใบ Invoice และใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ในการเบิกกับบริษัท

Screen Shot 2561-05-28 at 2.10.30 AM

6. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของบริษัทและกดปุ่ม Confirm หลังจากนั้นทางเราจะเตรียมเอกสาร invoice ให้สำหรับทำเรื่องเบิกเงินกับบริษัทต่อไป

Screen Shot 2561-05-28 at 2.10.52 AM

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *