สไลด์การบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ดาต้า คิวบ์ได้รับโอกาสไปบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่านใดสนใจสไลด์การบรรยายดูได้จากรูปด้านล่างนี้ได้เลยครับ

Posted in BigData, data mining, data science and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *