ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา WEB APPLICATION ด้วย WEKA และ PHP รุ่นที่ 1

ผ่านพ้นไปแล้วครับกับการอบรม Data Mining Application Development using Weka และ PHP รุ่นแรก เป็นการอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมมากที่สุดเท่าที่ทางเราเคยจัดมาเลยครับ ทีมงาน data cube ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมาอบรมกับทางเราครับ ทางเราจะปรับปรุงมาตรฐานให้ดีขึ้นไปอีกครับ ^^

data_mining_003 data_mining_004

Continue reading