ตัวอย่างหนังสือ RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications

9781482205497ตัวอย่างบางบทจากในหนังสือ RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications ครับ เล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจอยากใช้ RapidMiner ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) ครับ ^^

บทที่ 1 What This Book is About and What It is Not
บทที่ 2 Getting Used to RapidMiner
บทที่ 6 Naive Bayes Classificaton II
บทที่ 14 Robust Language Identification with RapidMiner: A Text Mining Use Case

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ Practical Machine Learning

สำนักพิมพ์ O’REILLY ได้แจกหนังสือเรื่อง Practical Machine Learning: Innovation in Recommendations ฟรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.mapr.com/practical-machine-learning?imm_mid=0b7b85&cmp=em-strata-na-na-newsltr_free_report_20140219_elist

practical-machine-learning-cover

ดาวน์โหลดฟรีหนังสือ Mining of Massive Datasets 2 Edition

mining-of-massive-datasets

ผู้แต่งหนังสือ Mining of Massive Datasets เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 ฟรี ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.mmds.org โดยฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 มีเนื้อหาดังนี้

ที่มา: เว็บไซต์ KDnuggets.com

แจกฟรีหนังสือ คู่มือการใช้งาน Weka Explorer (ฉบับภาษาไทย)

988786_689968851036511_781085242_n

ดาวน์โหลดฟรีหนังสือคู่มือการใช้งาน Weka Explorer เบื้องต้นฉบับภาษาไทย ดูตัวอย่างได้ที่ http://dataminingtrend.com/new/download/WEKA-partI.pdf ผู้สนใจกรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับหนังสือได้ฟรีที่นี่ครับ (หลังจากกรอกข้อมูลแล้วจะมี link สำหรับดาวน์โหลดจะส่งไปให้ท่านทาง email ที่ได้กรอกไว้ครับ)