สไลด์การบรรยายในงาน Big Data Analytics Tokyo 2017

16648985_10211455645409453_2225749924461860042_n

งาน Big Data Analytics Tokyo 2017 ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์มีการบรรยายที่น่าสนใจหลายงานครับ สามารถดาวน์โหลดสไลด์การบรรยายบางส่วนได้ดังนี้ครับ

 • Building Innovation Ecosystems: What Can Tokyo Learn from Cambridge? โดย Tim Rowe [slides] [Synopsis]
 • A Behind-the-Scenes Peek of an Analytics Startup โดย Takafumi Kusano [slides] [Synopsis]
 • The New Vanguard for Business Connectivity, Design, and the Internet of Things โดย David Rose  [slides] [Synopsis]
 • Encoding Discourse: Novel Interfaces for Collaborative Decision-making โดย Ira Winder [slides] [Synopsis]
 • Uncovering Team Performance Dynamics with Data & Analytics in Complex Engineering Projects โดย Dai Ike [slides] [Synopsis]
 • The Dirty Little Secret of Enterprise Data โดย Andy Palmer [slides]  [Synopsis]
 • Anomaly Detection with Deep Learning: Finding the Needle in the Haystack in the Enterprise โดย Adam Gibson [slides] [Synopsis]
 • From BI to Predictive Analytics: Should You Bring an Umbrella if Rain is Predicted? โดย Ingo Mierswa  [slides] [Synopsis]
 • The Investor’s View of Emerging Data Marketspace in Japan and the U.S. โดย Jonathan Epstein [slides] [Synopsis]
 • Artificial Intelligence Sparks the Fourth Industrial Revolution โดย Daniel Pitchford และ Clint Wheelock [slides] [Synopsis]
 • Data Science Initiatives at a FinTech Company โดย Tetsuro Ito [slides] [Synopsis]
 • ConceptNet: Teaching Machines Common Sense โดย Catherine Havasi, Ph.D. [slides] [Synopsis]
 • The Key Role Threat Intelligence Can Play in Your Security Strategy โดย Christopher Ahlberg [slides] [Synopsis]
 • Escaping ETL: The Journey to Information at the Speed of Thought โดย Nenshad Bardoliwalla [slides] [Synopsis]
 • Closing Keynote: Big Data Outlook for 2017 And Why You Should Care โดย Meri Rosich Ph.D. [slides] [Synopsis]

source: http://www.bigdatacon.jp/en/

แนะนำ conference เกี่ยวกับ Big Data

วันนี้ผมขอแนะนำ 2 conference ที่เกี่ยวกับ Big Data

 1. 2014 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2014)
  มีรายละเอียดดังนี้
  In recent years, “Big Data” has become a new ubiquitous term. Big Data is transforming science, engineering, medicine, healthcare, finance, business, and ultimately society itself. The IEEE International Conference on Big Data 2014 (IEEE BigData 2014) provides a leading forum for disseminating the latest research in Big Data Research, Development, and Applications.We solicit high-quality original research papers (including significant work-in-progress) in any aspect of Big Data with emphasis on 5Vs (Volume, Velocity, Variety, Value and Veracity) relevant to variety of data (scientific and engineering, social, sensor/IoT/IoE, and multimedia-audio, video, image, etc) that contribute to the Big Data challenges. This includes but is not limited to the following:

  1. Big Data Science and Foundations
  2. Big Data Infrastructure
  3. Big Data Management
  4. Big Data Search and Mining
  5. Big Data Security & Privacy
  6. Big Data Applications

  วันสุดท้ายของการส่ง paper (submission deadline): 6 กรกฏาคม 2557 (July 6, 2014)
  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://cci.drexel.edu/bigdata/bigdata2014/

 2. The 3rd IEEE International Conference on Big Data Science and Engineering (BDSE 2014) มีรายละเอียดดังนี้
  Big data is an emerging paradigm applied to datasets whose size is beyond the ability of commonly used software tools to capture, manage, and process the data within a tolerable elapsed time. Such datasets are often from various sources (Variety) yet unstructured such as social media, sensors, scientific applications, surveillance, video and image archives, Internet texts and documents, Internet search indexing, medical records, business transactions and web logs; and are of large size (Volume) with fast data in/out (Velocity). More importantly, big data has to be of high value (Value) and establish trust in it for business decision making (Veracity). Various technologies are being discussed to support the handling of big data such as massively parallel processing databases, scalable storage systems, cloud computing platforms, and MapReduce. Big data is more than simply a matter of size; it is an opportunity to find insights in new and emerging types of data and content, to make business more agile, and to answer questions that were previously considered beyond our reach. Distributed systems is a classical research discipline investigating various distributed computing technologies and applications such as cloud computing and MapReduce. With new paradigms and technologies, distributed systems research keeps going with new innovative outcomes from both industry and academia. For example, wide deployment of MapReduce is a distributed programming paradigm and an associated implementation to support distributed computing over large big datasets on cloud.BDSE (Big Data Science and Engineering) is created to provide a prime international forum for both researchers, industry practitioners and environment experts to exchange the latest fundamental advances in the state of the art and practice of Big Data and broadly related areas.

  BDSE 2014 is the next event in a series of highly successful International Conferences, previously held as BDSE2013 (Sydney Australia), BigDataMR-12 (Xiangtan, China November 2012), AHPCN-12 (Bradford, UK, June 2012), AHPCN-11 (Banff, Canada, September 2011), AHPCN-10 (Melbourne, Australia, September 2010), AHPCN-09 (Seoul, Korea, June 2009), AHPCN-08 (Dalian, China, September 2008).

  วันสุดท้ายของการส่ง paper (submission deadline): 5 พฤษภาคม 2557 (May 5, 2014)
  รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://www.swinflow.org/confs/bdse2014/index.htm