ดาวน์โหลดฟรีหนังสือ Predictive Analytics for Dummies

Screen Shot 2557-07-18 at 9.33.43 AM ดาวน์โหลดหนังสือ Predictive Analytics for Dummies (Alteryx Special Edition ได้ฟรีจากเว็บไซต์ นี้เลยครับ หนังสือเล่มนี้จะมี 5 บท คือ

     1. Understanding Predictive Analytics
     2. Making Use of Predictive Analytics in Business
     3. Getting Started with Predictive Analytics
     4. Using Predictive Analytics Tools
     5. Ten Things to Consider with Predictive Analytics
Posted in book, data mining and tagged , , .

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *