ฟรี หนังสือ Baysian Reasoning and Machine Learning

51Sqb96lt5L

ท่านที่สนใจ Machine Learning สามารถดาวน์โหลด draft version ของหนังสือ Bayesian Reasoning and Machine Learning ได้ฟรีครับ (เป็น version draft จากผู้แต่งเองครับ) ดาวน์โหลดได้จากที่นี่

Posted in book, data mining, machine learning and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *