หนังสือ Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6 (ฉบับภาษาไทย)

IMG_20150902_191014

ปัจจุบันเราสร้างข้อมูลขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น การรับและส่ง email การติดตามข่าวสารต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (online social network) หรือ การซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ผมรบกวนให้ท่านผู้อ่านลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งซึ่งในร้านที่มีจำนวน 30  โต๊ะ    และถ้าในแต่ละวันมีลูกค้าเข้ามาเต็มร้านจำนวน 20 รอบ ร้านของเราจะมีข้อมูลการซื้อขายสินค้าเป็นจำนวน 600 transaction ต่อวัน และในหนึ่งเดือนเราจะมีข้อมูลจำนวนประมาณ 18,000 transaction ที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและหนึ่งปีจะมีจำนวน 216,000 transaction  และถ้าเป็นข้อมูลของการซื้อขายในซุเปอร์มาร์เก็ตยิ่งมีจำนวนมากมายกว่านี้อีกหลายเท่า ทว่าข้อมูลที่มีมากมายเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เลยถ้าเราเพียงแค่เก็บไว้อย่างเดียว เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อดูในแง่มุมต่างๆ

ในหนังสือเล่มนี้จะแสดงวิธีการนำข้อมูลการซื้อขายมาวิเคราะห์ให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยเริ่มจากการเตรียมข้อมูลเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายมากขึ้น หลังจากนั้นจะเป็นการนำข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายมาทำการแบ่งกลุ่ม (segmentation) ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้่าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าได้ดีขึ้น เพราะการจะดูรายละเอียดของลูกค้าแต่ละรายคงเป็นไปได้ยาก โดยในหนังสือเล่มนี้เราจะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลการซื้อด้วยเทคนิค RFM (ย่อมาจาก Recency, Frequency และ Monetary) เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่ามีจำนวนครั้งในการซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหนและมีการใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ได้ทำการเลือกกลุ่มที่น่าสนใจมาแล้วจึงนำไปหาความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้า (product associate) ต่อเพื่อดูว่ามีสินค้าประเภทใดที่ลูกค้ามักจะซื้อพร้อมกันบ่อยครั้งบ้าง เมื่อทราบรูปแบบการซื้อสินค้าในลักษณะนี้แล้วอาจจะช่วยในการจัดวางสินค้าหรือนำเสนอสินค้าหรือโปรโมโชัน ให้กับลูกค้าให้ตรงกับความต้องการได้มากขึ้น   ซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ได้ง่ายขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 6 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี

สุดท้ายนี้หวังว่าจะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถนำไปใช้กับข้อมูลของตนเองที่มีอยู่ไม่มากก็น้อยครับ ^^

สารบัญ

 • บทที่ 1 แนะนำส่วนต่างๆ ของ RapidMiner Studio 6
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์
  • ส่วนประกอบต่างๆ ของ RapidMiner Studio 6
 • บทที่ 2 การเตรียมข้อมูล (preprocess)
  • แนะนำข้อมูล Sales data
  • การสร้าง Repository ใหม่
  • การ import ข้อมูลเข้ามาใช้งาน
  • การดูข้อมูลในรูปแบบต่างๆ (data exploration)
  • โอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานในบทที่ 2
  • การคัดเลือกข้อมูล
  • การคำนวณราคา
  • แนะนำการแบ่งกลุ่มด้วยวิธี RFM (Recency, Frequency, Monetary)
  • การเตรียมข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มด้วยวิธี RFM
  • แบบฝึกท้ายบท
 • บทที่ 3 การแบ่งกลุ่มข้อมูล (segmentation)
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการบริโภคด้วยวิธี RFM
  • โอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานในบทที่ 3
  • การแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยวิธี RFM ใน RapidMiner Studio 6
  • แบบฝึกท้ายบท
 • บทที่ 4 การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Product Association)
  • แนะนำการหากฏความสัมพันธ์ (Association Rules)
  • โอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานในบทที่ 4
  • การเตรียมข้อมูลก่อนหาความสัมพันธ์
  • การหารูปแบบของสินค้าที่เกิดขึ้นบ่อย (frequent itemset)
  • การหากฏความสัมพันธ์
  • แบบฝึกท้ายบท
 • ภาคผนวก A การสร้างข้อมูล
 • ภาคผนวก B โอเปอเรเตอร์ที่ใช้งานทั้งหมด

ราคา เล่มละ 269 บาท (รวมค่าจัดส่งแบบ EMS แล้วครับ)

ตัวอย่างหนังสือ

 

สั่งซื้อหนังสือแบบ ebook ได้จากเว็บไซต์ Ookbee.com ครับ หรือ ถ้าต้องการเป็นแบบจัดพิมพ์สามารถสั่งชื้อได้โดยการโอนเงินมายัง 1 ในบัญชีเหล่านี้ และส่งหลักฐานพร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่งมาที่ sit.ake@gmail.com หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างครับ

 • นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ธนาคารทหารไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หมายเลขบัญชี 215-2-30624-3
 • นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต หมายเลขบัญชี 003-1-96614-0
 • นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี นวนคร หมายเลขบัญชี 947-006194-7
 • หสม. ดาต้า คิวบ์ กระทำการแทนโดย นายเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ หมายเลขบัญชี 404-524725-5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ sit.ake@gmail.com หรือ lineID: eakasitp หรือสั่งจองได้จาก
http://databook.lnwshop.com/product/3/หนังสือ-introduction-to-data-mining-และ-busines-analytics-แพ็คคู่ ได้เลยครับ ^^

 

3 Comments

 1. Pingback: แจกฟรี E-book บน Ookbee เรื่อง Introduction to Business Analytics with RapidMiner Studio 6 | Data Mining Trend

 2. Pingback: การจัดการข้อมูลด้วย RapidMiner Studio 6 | Data Mining Trend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *