การสั่งจองเอกสารหัวข้อ Introduction to Customer Segmentation with RapidMiner Platform

เนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ควรจะอยู่ในบ้านมากที่สุดครับ ทางเราเลยได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำ Customer Segmentation ด้วย RapidMiner Platform มาจำหน่ายโดยในเล่มจะมีรูปภาพและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดให้สามารถทำตามได้ แม้จะไม่ได้มาอบรมกับทางเราครับ โดยในเล่มมีทั้งหมด 146 หน้าครับ และมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 บทดังนี้ครับ

  • บทที่ 1 Introduction to Analytics อธิบายการทำ Analytics แบบต่างๆ และการนำ Data Science ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ
  • บทที่ 2 CRISP-DM กระบวนการมาตรฐานในการทำ Data Mining ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน และตัวอย่างที่จะทำในเอกสารชุดนี้
  • บทที่ 3 Introduction to RapidMiner Platform แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
  • บทที่ 4 Data Preparation and Enrichment อธิบายการดึงข้อมูล transaction จากฐานข้อมูลและสร้างตัวแปรของ customer profile และสำหรับการทำ Segmentation และ Clustering
  • บทที่ 5 Introduction to Segmentation and Clustering อธิบายการทำ Demographic Segmentation และการแสดงผลกราฟในซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio และการทำ clustering ตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
  • บทที่ 6 Dashboard อธิบายการสร้าง dashboard ด้วย RapidMiner Server ครับ

เอกสารเล่มนี้จำหน่ายราคาเล่มละ 399 บาท โดยทางเราจะหัก 50 บาทต่อเล่มไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่ท่านได้เลือกมาครับ ทำไมถึงตั้งราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากเรามีส่วนของการ support ดังนี้ครับ

  • มีบริการ Database Server ไว้ให้สามารถดึงข้อมูลไปทำการวิเคราะห์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • มี Line กลุ่มสำหรับตอบคำถามและ support เวลาติดปัญหาต่างๆ ครับ

สั่งจองเอกสารได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างครับ

v