การสั่งจองเอกสารหัวข้อ Introduction to Predictive Modeling with RapidMiner Studio 9

เนื่องจากช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ควรจะอยู่ในบ้านมากที่สุดครับ ทางเราเลยได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio 9 มาจำหน่ายโดยในเล่มจะมีรูปภาพและอธิบายขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดให้สามารถทำตามได้ แม้จะไม่ได้มาอบรมกับทางเราครับ โดยในเล่มมีทั้งหมด 270 สไลด์ครับ และมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 บทดังนี้ครับ

บทที่ 1 Introduction to Data Mining แนะนำความหมายของเทคนิค Data Mining และการประยุกต์ใช้งานในภาคธุรกิจเบื้องต้น
บทที่ 2 Introduction to RapidMiner Studio 9 แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio
บทที่ 3 Pre-processing มีหัวข้อย่อยๆ ดังนี้
3.1 การอ่านไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูลมาใช้ใน RapidMiner Studio 9
3.2 การเตรียมข้อมูลสำหรับนำไปสร้างโมเดล classification ต่อไป เช่น การเลือก attribute การสร้าง attribute ใหม่
บทที่ 4 Classification มีหัวข้อย่อยๆ ดังนี้
4.1 แนวคิดของการทำ classification
4.2 ตัววัดประสิทธิภาพของ classification หลักๆ ได้แก่ Confusion Matrix, Precision, Recall, F-Measure และ ROC Graph
4.3 การแบ่งข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบรูปแบบต่างๆ ได้แก่ Self Consistency Test, Split Test และ Cross Validation
4.4 การสร้างโมเดล Decision Tree ด้วย RapidMiner Studio 9
4.5 การสร้างโมเดล k-Nearest Neighbours (k-NN) ด้วย RapidMiner Studio 9
4.6 การสร้างโมเดล Neural Network ด้วย RapidMiner Studio 9
4.7 การเลือกโมเดล classification ที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติ
4.8 การนำโมเดลไปใช้ apply กับ ข้อมูลใหม่ (unseen data

เอกสารเล่มนี้จำหน่ายราคาเล่มละ 499 บาท โดยทางเราจะหัก 50 บาทต่อเล่มไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่ท่านได้เลือกมาครับ ทำไมถึงตั้งราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากเรามีส่วนของ Line กลุ่มที่ให้การ support ครับ

สั่งจองเอกสารได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างครับ

v