สัมมนาพิเศษ FREE เรื่อง “Real-time Analytics with RapidMiner & Spotfire”

หัวข้อการสัมมนา

 • Registration
 • Overview
  • Introduction to Big Data Analytics
  • Ecosystem of Big Data Analytics & how is it important in your Industry Revolution 4.0 (IR 4.0) journey
  • Learn how to utilize data to bring value as part of your IR 4.0 journey
  • The rising tide of Cloud
 • Coffee Break
 • Big Data Analytics in IR 4.0
 • Typical Predictive Analytics Use Cases for Manufacturing
 • Technical Demo on Manufacturing Use Case
 • Operationalizing Advanced Analytics
 • Ask our Data Science expert

กำหนดการสัมมนา

 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
 • เวลา 09:00-13:00 (รวมอาหารว่างและกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์)
 • โรงแรม AETAS Lumpini สถานีรถไฟฟ้า MRT ลุมพินี (ประตู 1)

หมายเหตุ

 • หลังจากสำรองที่นั่งแล้วทางบริษัทขอแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามเพิ่มเติม contact@quandatics.com หรือ chutimon@quandatics.com

Posted in BigData, data mining, data science, machine learning, RapidMiner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *