ทุนศึกษาต่อระดับปริญาเอกแบบ Dual Degree

วันนี้ขอแนะนำทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแบบ Dual Degree ครับเรียนจบจะได้ปริญญาเอก 2 ใบครับโดยได้รับจาก

  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สถาบัน Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปีครับ นักศึกษาจะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ปีที่ 1 และ 3 เรียนที่ประเทศไทย
  • ปีที่ 2 และ 4 เรียนที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนนี้เปิดรับสมัครทุกปี ปีนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www2.siit.tu.ac.th/ictprojects/siitjaist/

Posted in Uncategorized.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *