การทำ Text Mining ภาษาไทยด้วย RapidMiner Studio 9 และ Python

สไลด์อธิบายการทำ Text Mining ภาษาไทยด้วย RapidMiner Studio 9 และ Python ครับ ท่านใดสนใจดูได้จาก link ด้านล่างได้เลยครับ

Posted in data mining, data science, machine learning, RapidMiner, training and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *