สไลด์ประกอบการสัมมนา Big Data and Analytics (ปี 2558)

ดาต้า คิวบ์ได้จัดสัมมนา Big Data & Analytics เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 โดยได้รับโอกาสจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวน 4 ท่านมาพูดในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • Cloudera Hadoop
  โดยคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข
  กรรมการผู้จัดการบริษัทคลัสเตอร์ คิท (Cluster Kit) และ นายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
 • Devops for Big Data
  โดยคุณศุภเกศ วงศ์คำภู
  Solution Architect at Enersys.co.th
 • Play with Big (social) data
  โดยคุณนนทวัฒน์ เขคม
  Thoth Media executive consultant
 • Predictive Analytics in Real Business
  โดยดร. ตวงทอง วัตรุจีกฤต
  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย

Screen Shot 2558-12-03 at 1.38.17 PM

ผู้ใดสนใจดาวน์โหลดสไลด์ได้จาก link เลยครับ และภาพบรรยากาศการอบรมดูได้จากที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *