หลักสูตร Self Service Analytics with Tableau (Fundamental & Intermediate) รุ่นที่ 2

บริษัท ควอนเดติกส์ จำกัด ร่วมมือกับดาต้า คิวบ์จัดอบรมหัวข้อ Self Service Analytics with Tableau (Fundametal & Intermediate) โดยเป็นหลักสูตรสำหรับผู้สนใจใช้งาน Tableau และสอบ certificate ของ Tableau ครับ งานนี้ได้วิทยากรมืออาชีพผู้ซึ่งเป็น Tableau Desktop Qualified Associate มาอบรมให้ครับ ระยะเวลาการอบรม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ครับ

หัวข้อการอบรม

 • Basic of Tableau Desktop
  • Introduction to the basic elements in Tableau Desktop
  • Overview of Tableau workbook objects and icons
  • Supported files and database connections
  • Various Tableau output documents: export files, printing, metadata, data extract
  • Use the correct chart types for presentation and analysis
  • Data visualization best practices
 • Function and Analysis
  • Working with data: Excel and database
  • Data treatment features in Tableau
  • Techniques in data transformation, join table and union
  • Perform user defined calculation in Tableau Desktop
  • Advanced calculation with Tableau Table Calculation functions
  • Working with Dates and Time
  • Data filtering, formatting, sorting, set and grouping
  • Using analytics functions
  • Forecasting and KPI monitoring
  • Visualization with map
  • How to share interactive reports with others
  • Various hands-on exercises in each sub-topic
 • Dashboard Building
  • Introduction to dashboard building elements
  • Types of dashboards for different target users
  • Creating a dashboard for visual analysis
  • Using actions and guided analytics function
  • Mini project to build a complete management dashboard
 • Tableau Desktop Intermediate
  • Introduction
  • Working with single data sources
  • Using multiple data sources
  • Using calculations in Tableau
  • Advanced table calculations
  • Creating and using parameters
  • Defining subsets of your data
  • Tableau geocoding
  • Viewing distributions
  • Statistics and forecasting
  • Dashboards and stories

หลังจากอบรมแล้วสามารถสอบ certificate ได้ 2 ระดับนะครับ คือ
1. Desktop Specialist
2. Desktop Qualified Associate
หลักสูตรอบรมของเรา คือ Desktop I และ II ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก https://www.tableau.com/support/certification

ช่วงเวลาการอบรม

 • ระยะเวลาการอบรม 4 วันระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562

วิทยากร

 • Ms Anthea Low Pui San
  • Data Scientist at Quandatics
  • Tableau Desktop Qualified Associate
 • ประวัติการศึกษา
  • Bachelor’s degree majoring in econometrics & business statistics and banking & finance. (Monash University)
 • ประวัติการทำงาน
  • Anthea started her career as a Data Scientist in Media Prima Digital, the digital subsidiary of Media Prima Group in 2017. Media Prima being one of the largest Media and Advertising organization in Malaysia, owns a multitude of assets in print, radio, TV, home shopping and lifestyle websites. As one of the pioneering members of the Data Science & Analytics team, Anthea was heavily involved in the early setup stages alongside the data engineering team which involved frequent interaction with the other subsidiaries in the group for the purpose of business and data understanding.
  • In 2018, Anthea has joined Quandatics, a company focusing on developing and providing Big Data solutions and services to clients across a wide range of industries. Anthea as Data Scientist in Quandatics, focuses on creating integrated and dynamic data visualization and analytics, bridging the information and technological gap between the techies and business users.
  • Her projects include automating dashboards, customer journey analysis, customer segmentation and predictive modelling to extract actionable insights by leveraging on the group’s abundant cross-platform data with the objective of instilling a data-informed and driven culture across all levels of the organization.
  • To do so, she also provides technical training for Google Analytics and Tableau within the group. She has presented at several conferences including Women in Data Science KL 2018 & Google I/O Extended KL 2018.

สถานที่จัดอบรมและค่าใช้จ่าย

 • The Connecion (MRT ลาดพร้าว)
 • ค่าใช้จ่าย 10,486 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ยังไม่รวมค่าสอบ certificate)

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ contact@quandatics.com หรือ eakasit@datacubeth.ai

มีผู้สนใจสำรองที่นั่ง จำนวน 20 ท่าน (รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น)

 1. คุณ จตุรภัทร
 2. คุณ ภัทรสุดา
 3. คุณ วิชสุนี
 4. คุณ Churat
 5. คุณ วรฉัตร
 6. คุณ ทูล
 7. คุณ จักรกฤษณ์
 8. คุณ ระพีพรรณ
 9. คุณ สุนิต
 10. คุณ วัชระ
 11. คุณ Nanthika
 12. คุณ นภา
 13. คุณ สุวิจักขณ์
 14. คุณ พุฒิพร
 15. คุณ กรณิศ
 16. คุณ อภิสิทธิ์
 17. คุณ นัธทวัฒน์
 18. คุณ Prashani
 19. คุณ อนันต์
 20. คุณ สุรีรัตน์