ดาวน์โหลดฟรีหนังสือ Twitter Data Analytics (preprint)

ดาวน์โหลดหนังสือ Twitter Data Analytics (preprint)  ได้ฟรีจากเว็บไซต์ นี้ เลยครับ หนังสือเล่มนี้จะมี 5 บท คือ

  • Introduction
  • Crawling Twitter Data
  • Storing Twitter Data
  • Analyzing Twitter Data
  • Visualizing Twitter Data
Posted in book, data mining and tagged , , .

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *